Admin Login
Username :
Password :
เลขคำร้อง
วันที่
เรื่อง
6300001 24 ม.ค. 2565 ถนนลาดยางมะตอย ถึง ถนน/ไหล่ทาง โดย นายณัฎฐxxxองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com