Admin Login
Username :
Password :

สาส์นจากนายก อบต. บ่อสลี


ขอสวัสดีปีใหม่พี่น้องตำบลบ่อสลีที่รักทุกท่าน ในปีใหม่นี้ผมขออวยพรทุกท่านจงมีความสุขด้วยกันทุก ๆ คน ส่วนตัวกระผมขอตั้งมั่นที่จะทำงานตามที่ได้รับปากจากพ่อแม่พี่น้องให้สำเร็จให้จงได้


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com