Admin Login
Username :
Password :

กิจกรรมการสร้างความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ปลอดการทุจริต และประกาศนโยบายความโปร่งใสในการบริหารงาน

นายจิรายุ งอกงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี พร้อมด้วยพนักงน ร่วมกิจกรรมการสร้างความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ปลอดการทุจริต และประกาศนโยบายความโปร่งใสในการบริหารงาน เมื่อ วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี

ดูภาพกิจกรรมอื่นๆ คลิ้ก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com