Admin Login
Username :
Password :

กิจกรรมพรรษาสัมพันธ์ (ธรรมสัญจร)

25 กันยายน 2563 เวลา 19.00 น. นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอด ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิด กิจกรรมพรรษาสัมพันธ์ (ธรรมสัญจร) ตำบลบ่อสลี โดยมีนายจิรายุ งอกงาม นายก อบต.บ่อสลี กล่าวรายงาน ความเป็นมาของกิจกรรม ณ วัดบ้านทุ่ง

ดูภาพกิจกรรมอื่นๆ คลิ้ก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com