Admin Login
Username :
Password :

ถวายต้นผ้าป่าสามมัคคีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี

24 กันยายน 2563 นายสมศักดิ์ บงกชศรีจินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ได้เป็นตัวแทนถวายต้นผ้าป่าสามมัคคีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีเพื่อร่วมสมทบทุนปรับปรุงห้องฉุกเฉินรพ.สต.และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุย ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ดูภาพกิจกรรมอื่นๆ คลิ้ก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com