Admin Login
Username :
Password :

มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้ครอบครัวผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน

24 กันยายน 2563 คุณนายเหรียญทอง ภัทรเดชมงคล นายกกิ่งกาชาดอำเภอฮอด พร้อมคณะ ได้มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้ครอบครัวผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน บ้านอมลอง หมู่ที่ 2 รายนายปรีชา หน่อพอ และ นายณัฐชัย อมรสุขคงคา ม.1 บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ อบต.บ่อสลี จึงขอขอบคุณกิ่งกาชาดอำเภอฮอด ณ โอกาศนี้ด้วย..ค่ะดูภาพกิจกรรมอื่นๆ คลิ้ก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com