Admin Login
Username :
Password :

ประชุมและติดตามผลการดำนเนินงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายจิรายุ งอกงาม นายก อบต.บ่อสลี ร่วมประชุมและติดตามผลการดำนเนินงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ ร่วมกับ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานมูลนิธิโครงการหลวงได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจให้เจ้าหน้าที่พร้อมมอบนโยบายให้คณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงบ้านแม่โถ มีหน้าที่โครงการหลวงและหัวหน้าส่วนราชการ มา กำนันผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับ ณ.ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถดูภาพกิจกรรมอื่นๆ คลิ้ก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com