Admin Login
Username :
Password :

เชิญชวนร่วมเสนอราคาโครงการก่อสร้าง จากงบเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

เชิญชวนร่วมเสนอราคาโครงการก่อสร้าง จากงบเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จำนวน 4 โครงการ

วันที่ : 09 มีนาคม 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com