Admin Login
Username :
Password :

ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอราคาโครงการจ่ายขาด เงินงบประมาณประจำปี 2563

ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอราคาโครงการจ่ายขาด เงินงบประมาณประจำปี 2563 จำนวน 3 โครงการ

วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com