Admin Login
Username :
Password :

จัดกิจกรรมปล่อยแถวชุดลาดตระเวนป้องกันไฟป่าและหมอกควัน

18 มีนาคม 2563 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอควันตำบลบ่อสลี ได้จัดกิจกรรมปล่อยแถวชุดลาดตระเวนป้องกันไฟป่าและหมอกควัน เพื่อสุขภาพ ความเป็น อยู่ดีกินดีบำบัดทุกข์บำรุงสุขพี่น้องประชา...

รายละเอียด

วันท้องถิ่นไทย

18 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมือง...

รายละเอียด

โครงการเฝ้าระวังป้องกันเเละควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

วันที่ 12 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ดำเนินโครงการเฝ้าระวังป้องกันเเละควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยนายอนันท์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ >>> นายจิรา...

รายละเอียด

ประชุมและติดตามผลการดำนเนินงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายจิรายุ งอกงาม นายก อบต.บ่อสลี ร่วมประชุมและติดตามผลการดำนเนินงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ ร่วมกับ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานมูลนิธิโครงการหลวงได้มาต...

รายละเอียด

จัดกิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.บ่อสลี จัดกิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยร่วมกันเก็บขยะบริเวณสองข้างทาง ถนนเส้นกองลอย-แม่โถ

รายละเอียด


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com