Admin Login
Username :
Password :

งานเกษียนอายุราชการ นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอด​

29 กันยายน​ 2563​ นายจิรายุ งอกงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี พร้อมด้วยพนักงาน​ ร่วมงานเลี้ยงเกษียนอายุราชการ นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอด​ #​วันเกษียณแห่งศั...

รายละเอียด

กิจกรรมพรรษาสัมพันธ์ (ธรรมสัญจร)

25 กันยายน 2563 เวลา 19.00 น. นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอด ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิด กิจกรรมพรรษาสัมพันธ์ (ธรรมสัญจร) ตำบลบ่อสลี โดยมีนายจิรายุ งอกงาม นายก อบต.บ่อสลี กล่าวรายงาน ความเป็น...

รายละเอียด

ถวายต้นผ้าป่าสามมัคคีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี

24 กันยายน 2563 นายสมศักดิ์ บงกชศรีจินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ได้เป็นตัวแทนถวายต้นผ้าป่าสามมัคคีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีเพื่อร่วมสมทบทุนปรับปรุงห้องฉุกเฉินรพ.สต.และจัดซื้อครุภัณฑ์...

รายละเอียด

มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้ครอบครัวผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน

24 กันยายน 2563 คุณนายเหรียญทอง ภัทรเดชมงคล นายกกิ่งกาชาดอำเภอฮอด พร้อมคณะ ได้มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้ครอบครัวผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน บ้านอมลอง หมู่ที่ 2 รายนายปรีชา หน่อพอ และ นายณัฐชัย อมรสุขคง...

รายละเอียด

โครงการ“เยาวชนสีขาวหัวใจคุณธรรม”

22 กันยายน 2563 นายปรีชาพล พูลทวี ปลัดอำเภอฮอด (ปลัดอาวุโส) ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ“เยาวชนสีขาวหัวใจคุณธรรม” โดยมีนายจิรายุ งอกงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ประธานโครงการได้ก...

รายละเอียด


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com