Admin Login
Username :
Password :

ประชุมและติดตามผลการดำนเนินงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายจิรายุ งอกงาม นายก อบต.บ่อสลี ร่วมประชุมและติดตามผลการดำนเนินงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ ร่วมกับ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานมูลนิธิโครงการหลวงได้มาต...

รายละเอียด

จัดกิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.บ่อสลี จัดกิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยร่วมกันเก็บขยะบริเวณสองข้างทาง ถนนเส้นกองลอย-แม่โถ

รายละเอียด

วิทยากร อบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในชุมชน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.บ่อสลี โดยนายจิรายุ งอกงาม พร้อมเจ้าหน้าที่ี ได้รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในชุมชน ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยบ้านกองปะ...

รายละเอียด

กิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยเก็บขยะสองข้างทาง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.บ่อสลี ดำเนินกิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยเก็บขยะสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 108 ไปทางทิศเหนือ ระยะทาง 5 กิโลเมตร จากสำนักงาน และ กิจกรรม 5 ส. รอบๆ สำนักงาน

รายละเอียด

กิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

13 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.บ่อสลี ดำเนินกิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยร่วมกันความสะอาด ถางหญ้า ตัดหญ้า เก็บกวาดขยะ รอบๆ บริเวณอาคาร ณ อาคารสัญลักษณ์สถาน และพ่นละอองน้ำลดหมอกควัน ฝุ่น PM 2.5 หมู่ที่ ...

รายละเอียด


องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี หมู่ 4 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053 106 065
email : bosalisoa@hotmail.com